Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1759/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế hàng An ninh Quốc phòng

Số hiệu: 1759/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1759/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XỬ LÝ NỢ THUẾ HÀNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 768/KTĐN ngày 11/4/2006 của Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng; công văn số 36/CV/VTC-COMTECH ngày 14/4/2006 của Công ty giải pháp công nghệ truyền thông VTC đề nghị do nợ thuế nhập khẩu ủy thác các lô hàng phục vụ an ninh, quốc phòng nên không được làm thủ tục hàng hóa và hưởng ân hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các lô hàng kinh doanh khác. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị như sau:

1/ Đối với các lô hàng nhập khẩu là hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng: thực hiện theo điểm 1.4.3 Phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế nhập khẩu của các lô hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng đang chờ giải quyết miễn thuế: nếu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Hải quan công văn xác nhận của Cục Kế hoạch - đầu tư (Bộ Quốc phòng) (photocopy có sao y bản chính) đối với các lô hàng phục vụ quốc phòng; văn bản xác nhận của Vụ Tài chính (V22) – Bộ Công an (photocopy có sao y bản chính) đối với các lô hàng phục vụ an ninh về số thuế của doanh nghiệp là nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng đang chờ làm thủ tục miễn thuế tại Tổng cục Hải quan thì được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo và được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, nếu không có nợ quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản này tại nơi làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về tổng cục để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty vật tư công nghiệp quốc phòng; (21 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội)
- Công ty giải pháp công nghệ truyền thông; (65 Lạc Trung, Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1759/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế hàng An ninh Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104