Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 165/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế xe ôtô

Số hiệu: 165/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ôtô

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

Cục Hải quan Hải Phòng

 

Qua rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế GTT22, Tổng cục thấy tại Cục Hải quan Hải Phòng có nhập khẩu lô hàng "xe ôtô chở khách Hyundai county 29 chỗ chạy Diezen" do Hàn Quốc sản xuất có trị giá khai báo thấp so với mức giá mặt hàng giống hệt có trên hệ thống GTT22, như sau:

- Mặt hàng xe ôtô chở khách mới 100% Hiệu Huyndai county 29 chỗ, sản xuất năm 2006, chạy Diezen do Hàn Quốc sản xuất nhập khẩu thuộc tờ khai số 1606/NKD ngày 4/11/2006 tại Chi cục Hải quan Hưng Yên với giá khai báo là 21.600 USD và giá xác định lại là 22.000 USD.

Để việc áp giá được thực hiện thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Căn cứ thông tin tham khảo giá mặt hàng tương tự, giống hệt có trên hệ thống GTT22; công văn 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006 của Tổng cục Hải quan và các công văn hướng dẫn khác về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác quản lý kiểm tra, xác định trị giá tính thuế, đảm bảo việc xác định giá được thực hiện thống nhất.

2. Tổ chức rà soát lại tất cả các lô hàng tương tự lô hàng trên tại đơn vị, những trường hợp còn thời hạn tham vấn theo Quyết định 640/TCHQ-KTTT thì tổ chức tham vấn, xác định lại giá tính thuế. Tổng cục cung cấp thông tin về giá tính thuế mặt hàng tương tự, giống hệt của lô hàng trên, cụ thể:

- Tờ khai số 314/NKD ngày 9/8/2006 nhập khẩu 30 bộ linh kiện CKD của xe ôtô chở khách 29 chỗ, mới 100% Hiệu Huyndai county do Hàn Quốc sản xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hà Tây với giá khai báo là 27.430 USD/bộ.

Đối với các lô hàng đã hết thời gian tham vấn theo quy định, yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ (kèm các dấu hiệu nghi ngờ) sang bộ phận kiểm tra sau thông quan tiếp tục giải quyết.

3. Tổ chức rút kinh nghiệm về việc xác định giá lô hàng nêu trên, không để tình trạng trên tiếp diễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 165/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế xe ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126