Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1636/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1636/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1636/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty Everbest Việt Nam
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 08/EVE-XNK không đề ngày của Công ty Everbest Việt Nam về việc xin miễn thuế phom giầy nhập khẩu để sản xuất giầy xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục I, Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 13/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì “Máy móc, thiết bị sản xuất vật tư, linh kiện, bộ phận rời đi kèm để lắp đặt hệ thống thiết bị, khuôn mẫu đi kèm với thiết bị máy móc, dụng cụ sản xuất … để hoàn chỉnh hoạt động sản xuất ra sản phẩm quy định tại giấy phép đầu tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu”. Việc xét duyệt Danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế, tạo tài sản cố định cho từng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được ủy quyền; Cơ quan Hải quan căn cứ vào mặt hàng nhập khẩu miễn thuế đã được duyệt, làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Everbest Việt Nam làm Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1636/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196