Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1593/TCHQ-KTTT về việc miễn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu và tiền chậm nộp thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1593/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1593/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nguyên liệu Nk và phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp dệt thảm xuất khẩu Hồng Gia
(An Đông Hòa - Thuận An – Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 08/CV-XNK 2005 ngày 23/3/2005 của Xí nghiệp dệt thảm xuất khẩu Hồng Gia xin miễn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu và tiền chậm nộp thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004 về việc hồ sơ, thủ tục xét xóa nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002, công văn số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 về việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo Điểm 2, Mục I Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999 và công số 3142/TC-TCHQ ngày 18/3/2005 của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC. Do vậy đề nghị Xí nghiệp làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn và lập hồ sơ cụ thể theo đúng quy định của các công văn hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp dệt thảm xuất khẩu Hồng Gia biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương
- Lãnh đạo TC
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1593/TCHQ-KTTT về việc miễn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu và tiền chậm nộp thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112