Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1508/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xăng dầu TN-TX chuyển tiêu thụ nội địa

Số hiệu: 1508/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KTTT XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1508/TCHQ-KTTT
V/v: xăng dầu TN-TX chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 215/CHQ-NV ngày 5/3/2002 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất có một phần chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Đối với các tờ khai còn tồn đọng, thủ tục chuyển xăng dầu tạm nhập - tái xuất sang tiêu thụ nội được thực hiện như sau:

Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan kiểm tra số lượng hàng thực tế chuyển tiêu thụ nội địa, có văn bản xác nhận và thực hiện việc khấu trừ lượng hàng được phép nhập khẩu vào lượng hàng tạm nhập khẩu trên tờ khai tạm nhập - tái xuất.

Việc tính toán số thuế phải nộp đối với lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa được thực hiện trên tờ khai tạm nhập - tái xuất.

2) Đối với các trường hợp mới phát sinh, thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất có một phần chuyển tiêu thụ nội địa vẫn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3/4/2000 của Bộ Thương mại.

Trường hợp khi tạm nhập chưa có giấy xác nhận đạt yêu cầu chất lượng đối với loại xăng dầu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng thì doanh nghiệp phải đè nghị cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng xăng dầu kiểm tra và nộp giấy xác nhận chất lượng cho cơ quan Hải quan.

Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1508/TCHQ-KTTT ngày 09/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xăng dầu TN-TX chuyển tiêu thụ nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980
DMCA.com Protection Status