Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15/BXD-VLXD về xuất khẩu khoáng sản Cao lanh Pyrophyllite của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 15/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu khoáng sản Cao lanh Pyrophyllite của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 63/XNK ngày 25/02/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh về việc xuất khẩu khoáng sản Cao lanh Pyrophyllite đã qua chế biến. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm Cao lanh Pyrophyllite đã qua chế biến để xuất khẩu có nguồn gốc khai thác từ khu vực mỏ Tấn Mài, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh tại Quyết định số 1331/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2007.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì các sản phẩm Cao lanh Pyrophyllite không nằm trong danh mục khoáng sản hạn chế xuất khẩu và được phép xuất khẩu sau khi được chế biến đủ điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Căn cứ Điều 44 của Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép” thì Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Công ty không cần phải có giấy phép chế biến kèm theo.

Trong quá trình Công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (chế biến Cao lanh Pyrophyllite), Bộ Xây dựng đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh xuất khẩu 20.000 tấn (Hai mươi nghìn tấn) Cao lanh Pyrophyllite được khai thác từ mỏ Tấn Mài, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh mà không cần giấy phép chế biến khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu Cao lanh Pyrophyllite đã qua chế biến của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
Hải Phòng;
- Lưu VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/BXD-VLXD về xuất khẩu khoáng sản Cao lanh Pyrophyllite của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227