Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14998/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14998/BTC-TCHQ
V/v phí vận chuyển đường sắt trong xác định trị giá

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
(Địa chỉ: Khu An Trì - P. Hùng Vương - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 395/TB-VCDC ngày 18/10/2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC về việc phí vận chuyển đường sắt trong xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam theo giá DAF và DAP Hữu Nghị Quan, Đồng Đăng và dỡ hàng, thông quan tại ga Yên Viên – Hà Nội.

Tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định:

- Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

- Cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên vận tải đơn. Đối với loại hình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên hợp đồng.

Căn cứ vào quy định dẫn trên, nếu cảng đích ghi trên hợp đồng là ga Yên Viên – Hà Nội thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm (nếu có) từ nước xuất khẩu đến ga Yên Viên – Hà Nội, trong đó có chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm từ Hữu Nghị Quan, Đồng Đăng đến ga Yên Viên – Hà Nội.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại Vân Long CDC được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để biết);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14998/BTC-TCHQ ngày 07/11/2011 về phí vận chuyển đường sắt trong xác định trị giá do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!