Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1464/TCHQ-KTTT ngày 05/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất

Số hiệu: 1464/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1464/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình giải quyết hoàn thuế đối với các lô hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải xuất khẩu (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba) có phát sinh vướng mắc về thủ tục xác nhận trên tờ khai xuất khẩu trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp. Để đảm bảo việc giải quyết xét hoàn thuế nhập khẩu đối với trường hợp trên đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu càu các Cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu đối với các trường hợp hàng đã nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải xuất khẩu (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba), nếu kiểm tra xác định đúng là hàng hoá đã nhập khẩu thì tại phần danh cho kiểm tra của Hải quan trên tờ khai hàng xuất khẩu (áp dụng cho cả trường hợp hàng được kiểm tra toàn bộ), cán bộ kiểm hoá phải ghi rõ “Hàng xuất khẩu theo tờ khai hàng nhập khẩu nào”.

2. Đối với các trường hợp trên tờ khai hàng xuất khẩu doanh nghiệp có khai báo hàng xuất khẩu theo tờ khai hàng nhập khẩu nào, hải quan kiểm hoá đã xác nhận “hàng đúng khai báo” thì khi nhận được văn bản của doanh nghiệp đề nghị xác nhận bổ sung, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo cán bộ kiểm hoá lô hàng xuất khẩu xác nhận bổ sung bằng văn bản gửi doanh nghiệp và Tổng cục Hải quan, không được xác nhận bổ sung vào tờ khai hải quan. Văn bản xác nhận bổ sung này là bộ phận không tách rời của bộ hồ sơ hàng nhập khẩu và phải được lưu vào hồ sơ lưu trữ của lô hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo để Tổng cục Hải quan hướng dẫn tiếp.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1464/TCHQ-KTTT ngày 05/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235