Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1464/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo đề nghị của Công ty TNHH Vietzex do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1464/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1464/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục XNK tại chỗ của Công ty Vietzex

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty TNHH VIETZEX
(xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 3036/HQHP-NV ngày 21/3/2008 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo đề nghị của Công ty TNHH Vietzex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 1 và điểm 3.c, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại;

Căn cứ qui định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 qui định chi tiết Luật thương mại,

Đối chiếu với đề nghị của Công ty TNHH Vietzex, thì hàng hoá Công ty bán cho đối tác nước ngoài không phải là hàng hoá do chính doanh nghiệp sản xuất mà do mua lại mà có (mua của Tổng Công ty giấy VN); Công ty chưa được cấp giấy phép để thực hiện quyền kinh doanh xuất nhập khẩu. Do vậy, đối chiếu với các qui định hiện hành, việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng không chấp nhận làm thủ tục hải quan cho hàng hoá của Công ty theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ là đúng qui định, vì không đáp ứng điều kiện để được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Trường hợp Công ty muốn được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thì phải có Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá theo qui định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định số 23/2007/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty và Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1464/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo đề nghị của Công ty TNHH Vietzex do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0