Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1412/TXNK-CST năm 2019 về thuế doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào nội địa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1412/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/TXNK-CST
V/v thuế DNCX bán hàng hóa vào nội địa

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Anyone Vina Việt Nam.
(Lô M, KCN Quế Võ - Khu vực mở rộng, xã Nam Sơn, TP. Bc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/AYVN18 ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH Anyone Vina Việt Nam về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với trường hợp DNCX bán hàng vào nội địa Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ; Căn cứ Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ gồm hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

2. Về chính sách thuế:

Tương tự kiến nghị nêu trên của Công ty TNHH Anyone Vina Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 66/TCHQ-TXNK ngày 5/01/2018 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa của DNCX ính kèm công văn).

Đề nghị Công ty TNHH Anyone Vina Việt Nam nghiên cứu hướng dẫn nêu tại công văn số 66/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Anyone Vina Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1412/TXNK-CST năm 2019 về thuế doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào nội địa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144