Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1402 TCHQ/KTTT ngày 31/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế GTGT lô hàng máy thuỷ xuất trả

Số hiệu: 1402TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1402 TCHQ/KTTT
V/v không thu thuế GTGT lô hàng máy thuỷ xuất trả

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Công ty Thương mại và đại lý dầu Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh
(37 Mạc Thị Bưởi, Q.1. TP.HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/CV ngày 18 tháng 1 năm 2004 của (Chi nhánh Công ty thương mại và đại lý dầu Bà Rịa - Vũng tàu tại thành phố Hồ Chí Minh việc đề nghị không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy thuỷ đã qua sử dụng nhập khẩu theo tờ khai hàng nhập khẩu số 11251/NKD/KV4-2 ngày 9 tháng 12 năm 2000 nhưng không phù hợp theo hợp đồng đã ký kết, phải xuất trả chủ hàng nước ngoài theo tờ khai hàng xuất khẩu số 1565/XK/XKD/KV4-2 ngày 15 tháng 1 năm 2004. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Lô  hàng máy thuỷ đã sử dụng do Chi nhánh Công ty thương mại và đại lý dầu Bà Rịa - Vũng tàu thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu tại tờ khai hàng nhập khẩu 11251/NKD/KV4-2 ngày 9 tháng 12 năm 2003 nếu đã được xuất khẩu như thể hiện trên tờ khai hàng xuất khẩu số 1565/XK/XKD/KV4-2 ngày 15 tháng 1 năm 2004 và chưa nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan Hải quan thì không phải nộp thuế GTGT như hàng tạm nhập, tạm xuất quy định tại Điểm 21, Mục II, phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty thương mại và đại lý dầu Bà Rịa - Vũng tàu tại thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1402 TCHQ/KTTT ngày 31/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế GTGT lô hàng máy thuỷ xuất trả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123