Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1355/TCHQ-KTTT ngày 02/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá

Số hiệu: 1355/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KTTT-XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1355/TCHQ-KTTT
V/v: Quyết toán thuế nhập khẩu theo tỷ lệ NĐH

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1191/HQHN/QLT ngày 3/8/2001 và số 1916/HQHN-QLT ngày 10/12/2001 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc thuế suất theo tỷ lệ nội địa hóa của Công ty TNHH Đèn hình ORION HANEL. Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 và số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử.

- Căn cứ công văn số 1614 T/TCT ngày 26/2/2002 của Bộ Tài chính. Thì:

Tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm, phụ tùng cho năm tài chính tiếp theo được xác định theo tỷ lệ nội địa hóa thực tế của năm trước liền kề. Sau 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về tình hình thực hiện nội địa hóa. Trường hợp, trong 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, cơ quan Hải quan đã thu thuế nhập khẩu khác với mức thuế doanh nghiệp được hưởng thì thực hiện tính và thu thuế nhập khẩu của doanh nghiệp theo đúng mức thuế nhập khẩu tương ứng với mức nội địa hóa thực tế đạt được trong báo cáo quyết toán. Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán sau thời hạn quy định thì được tính lại thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa và bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng các quy định hiện hành.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1355/TCHQ-KTTT ngày 02/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status