Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13285/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13285/BTC-CST
V/v Cọc bê tông nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Hội công nghiệp bê tông Việt Nam
(số 10, ngõ 95, phố Chùa Bộc, thành phố Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 34/CNBTVN ngày 31/8/2009 của Hội công nghiệp bê tông Việt Nam đề nghị không miễn thuế nhập khẩu đối với cọc bê tông trong nước đã sản xuất được, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/7/2009 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn một số quy định về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng trong đó ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu trong nước đã sản xuất được làm căn cứ thực hiện. Đề nghị Hội công nghiệp bê tông và các Công ty có công văn gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo thường xuyên danh mục các sản phẩm bê tông trong nước đã sản xuất được (cụ thể kích thước, chủng loại) để bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BKH nêu trên để làm cơ sở xét miễn thuế hoặc thu thuế, bảo hộ sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính trả lời để Hội công nghiệp bê tông Việt Nam được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13285/BTC-CST ngày 21/09/2009 về việc Cọc bê tông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.665

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!