Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1320TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm xuất tái nhập phương tiện môtô và phương tiện thiết bị kỹ thuật truyền hình của Đài truyền hình để bảo vệ và phục vụ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18-2006 mở rộng Việt Nam - Lào

Số hiệu: 1320TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1320TCHQ-GSQL
V/v: Tạm xuất tái nhập xe môtô và thiết bị kỹ thuật chuyên dùng

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 
 - Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh 
 - Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

 

Trả lời các công văn số 369/CV-TH ngày 29/03/2006 và công văn số 380/CV-TH ngày 30/03/2006 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm xuất tái nhập phương tiện môtô và phương tiện thiết bị kỹ thuật truyền hình của Đài truyền hình để bảo vệ và phục vụ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18-2006 mở rộng Việt Nam – Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ công văn số 792/VPCP-VX ngày 16/02/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18 mở rộng Việt Nam – Lào.

Tổng cục Hải quan đồng ý để Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tạm xuất tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và tái nhập tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) phương tiện môtô và phương tiện thiết bị kỹ thuật truyền hình của Đài truyền hình (có danh sách kèm).

Đề nghị Đài Truyền hình liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất tái nhập theo đúng quy định tại Điều 31 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 9.2, mục 6, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2) Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1320TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm xuất tái nhập phương tiện môtô và phương tiện thiết bị kỹ thuật truyền hình của Đài truyền hình để bảo vệ và phục vụ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18-2006 mở rộng Việt Nam - Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7