Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1314/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1314/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần giày Đông Anh
(Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 56/CV-DAFCO ngày 29/03/2019 của Công ty cổ phần giày Đông Anh về việc đề nghị hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về thông báo, thanh lý, quyết toán hợp đồng gia công;

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về nguyên tắc lập sổ chi tiết kế toán và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn;

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cần căn cứ vào hiệu lực hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã thông báo với cơ quan hải quan để thực hiện, cụ thể:

- Trường hợp hợp đồng và phụ lục hợp đồng còn hiệu lực, Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo quyết toán theo quy định, lượng sản phẩm còn tồn kho chưa được xuất khẩu thể hiện trong báo cáo quyết toán sản phẩm gia công.

- Trường hợp phụ lục hợp đồng đã hết hiệu lực, Công ty căn cứ theo phụ lục hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên thực hiện các thủ tục xử lý toàn bộ số lượng sản phẩm còn tồn kho.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1314/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn xử lý thành phẩm tồn kho do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379
DMCA.com Protection Status

IP: 54.145.38.157