Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1231/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu bị trả lại

Số hiệu: 1231/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1231/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long

 

Trả lời công văn số 26 CV.TSCL ngày 23/02/2006 của Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2c Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

“- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT…

- Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho…”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào để sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất khẩu) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và có đủ Điều kiện quy định tại Điểm 1.2d Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp lô hàng xuất khẩu của Công ty bị trả về (nhập khẩu trở lại) nếu tiếp tục phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Tuy nhiên, Công ty phải Điều chỉnh giảm doanh số hàng bán xuất khẩu do bị trả lại. Khi lô hàng này được tiêu thụ trong nước hoặc được xuất khẩu tiếp thì Công ty phải kê khai thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại Công ty sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho Mục đích khác thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Trà Vinh;
- Vụ CST;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1231/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu bị trả lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250