Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12304 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế ở khâu nhập khẩu đối với xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 12304TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 20/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12304 TC/TCT
V/v: thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất  

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2001 

 

Kính gửi:

-Tổng cục Hải Quan
-Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 1804/XD ngày 9/11/2001 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc xử lý thuế ở khâu nhập khẩu đối với xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

Căn cứ điểm c mục 3 Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; điểm 3 mục III phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ trên;

Trên cơ sở Quyết định số 0556/2000/TT-BTM ngày 3/4/2000 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại, và thực tế đặc thù của xăng dầu tạm nhập tái xuất;

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập có thời hạn nộp thuế là 15 ngày (ngày theo lịch), kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất do cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Nếu khối lượng xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa lớn hơn 10% khối lượng đã tạm nhập, thì phần vượt quá 10% khối lượng có thời hạn nộp thuế là 30 ngày (ngày theo lịch), kể từ ngày nhập khẩu.

Đề nghị Tổng cục Hải quan điều chỉnh các hướng dẫn liên quan cho phù hợp với quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu và hướng dẫn này, và chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan liên quan biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại;
- Lưu: VP (HC, TH), TCT (HC, NV3).

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12304 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế ở khâu nhập khẩu đối với xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213