Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1219/VPCP-QHQT ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Băng-La-Đét và Xri-Lanca

Số hiệu: 1219/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1219/VPCP-QHQT
V/v ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Băng-la-đét và  Xri-Lanca

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2432 TC/TCT ngày 9 tháng 3 năm 2004 về việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Dân chủ Xri-Lanca, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính ký “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập” và “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Dân chủ Xri-Lanca về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập” với nội dung như bản dự thảo các Hiệp định trình kèm theo công văn trên của Bộ Tài chính.

2. Bộ Ngoại giao làm Thư uỷ nhiệm lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ta ký các Hiệp định này với Băng-la-đét và Xri-Lanca.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1219/VPCP-QHQT ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Băng-La-Đét và Xri-Lanca

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.920
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37