Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1219 TCHQ/KTTT ngày 26/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế

Số hiệu: 1219TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1219 TCHQ/KTTT
V/v trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 55/XNCS ngày 6 tháng 3 năm 2004 của Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất Côn Sơn về việc áp dụng phương pháp xác định giá tính thuế theo trị giá GATT của lô hàng NK tại tờ khai số 8381/NKD ngày 2 tháng 3 năm 2004 tại Cục HQ Thành phố Hồ Chí Minh, Qua xem xét Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 1774/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về việc kiểm tra xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ công văn 1889/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 04 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về thuế XNK.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Doanh nghiệp cách xác định giá tính thuế theo dúng trình tự thủ tục quy định. Trường hợp Doanh nghiệp không đồng ý kết quả giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì có quyền khiếu nại đến Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1219 TCHQ/KTTT ngày 26/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177