Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/TCHQ-TXNK về quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/TCHQ-TXNK
V/v quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi triển khai thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Thông tư 196/2012/TT-BCT ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

1. Về việc cập nhật Danh mục rủi ro xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục (sau đây gọi tắt là Danh mục) vào bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ mục đích phân luồng:

Khi ban hành Danh mục; sửa đổi, bổ sung danh mục (xây dựng, loại bỏ hoặc bổ sung các nhóm hàng theo mã HS), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo phòng Quản lý rủi ro hoặc đơn vị được giao làm công tác quản lý rủi ro của Cục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, phân tích, đánh giá xây dựng và áp dụng tiêu chí phân tích cấp Cục đảm bảo phân luồng hàng hóa đúng đối tượng quản lý rủi ro về giá.

2. Đối với hàng hóa thuộc luồng xanh:

2.1. Về việc thực hiện xác định nghi vấn và cập nhật xác định giá: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân công cán bộ phúc tập tại các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện xác định nghi vấn và cập nhật xác định giá trên hệ thống GTT01 ngay trong ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc ngày hôm sau liền kề với ngày đăng ký tờ khai.

2.2. Việc kiểm tra trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Liên quan đến việc dừng thông quan đột xuất đối với hàng hóa thuộc luồng xanh, khi kiểm tra các tờ khai luồng xanh, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra xử lý như sau:

- Trường hợp có nghi vấn gian lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chuyển thông tin cụ thể về dấu hiệu, nội dung nghi ngờ cho các bộ phận, đơn vị làm công tác quản lý rủi ro, điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan của Chi cục, Cục để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

- Trường hợp phát hiện hoặc có đủ cơ sở xác định lô hàng gian lận thương mại qua giá, công chức thừa hành thông qua Hệ thống đề xuất Lãnh đạo Chi Cục can thiệp đột xuất đối với lô hàng.

3. Các nội dung khác về trị giá: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Ban CCHĐH (để phối hợp t/hiện);
- Ban QLRR (để phối hợp t/hiện);
- Cục HQTPHCM (thay trả lời công văn số 4244 ngày 21/12/2012);
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/TCHQ-TXNK về quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.787

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182