Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1199/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế và giải quyết việc thanh khoản đối với các lô hàng nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 1199/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1199/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần Tân Bình
66 Nguyễn Bá Tuyển - P12 - Q. Tân Bình

 

Trả lời công văn số 18/TB ngày 6/3/2006 của Công ty cổ phần Tân Bình về việc giải tỏa cưỡng chế và giải quyết việc thanh khoản đối với các lô hàng nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do vướng mắc chứng từ thanh toán. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề giải quyết chứng từ thanh toán đối với các lô hàng do Công ty đã thực xuất khẩu, ngày 15/3/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1034/TCHQ-KTTT trả lời Công ty và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu đến ngày 30/6/2006 với điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian giải tỏa cưỡng chế, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để xử lý dứt điểm số tiền thuế nhập khẩu còn tồn đọng theo nội dung công văn số 1034 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tân Bình và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An


 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1199/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế và giải quyết việc thanh khoản đối với các lô hàng nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210