Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1153/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc nợ thuế của Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội

Số hiệu: 1153/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1153/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH NN một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội
41 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 - Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 213/CV-TH ngày 23 tháng 03 năm 2006 về vướng mắc nợ thuế của Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống KT559 và hệ thống quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thì công ty còn nợ thuế quá hạn của tờ khai 1812/NKD ngày 12/12/2005 tại Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Yên Viên (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) số tiền là 98.743 đồng (phạt chậm nộp).

Qua kiểm tra chứng từ mà Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội xuất trình thì số nợ phạt chậm nộp này công ty đã nộp ngân sách nhà nước bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản số 0004678 ngày 24/01/2006. Do vậy, công ty được ân hạn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2 khoản 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra chứng từ gốc nộp tiền để xử lý đồng thời xóa khoản nợ này trên mạng KT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1153/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc nợ thuế của Công ty TNHH NN một thành viên XNK và Đầu tư Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109