Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10953/BGTVT-KHCN năm 2018 về thủ tục nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10953/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 28/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10953/BGTVT-KHCN
V/v: thủ tục nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp văn bản số 7392/BTC-TCHQ ngày 21/6/2018 của quý Bộ về việc liên quan đến giải quyết thủ tục nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông & vận tải Cần Thơ, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty CP xây dựng giao thông & vận tải Cần Thơ đăng ký mở tờ khai nhập khẩu 41 ô tô chở người 15 chỗ ngồi chưa qua sử dụng vào thời điểm tháng 12 năm 2017 là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

2. Về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể về các cửa khẩu được phép nhập khẩu.

3. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính thì ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế bao gồm: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, một trong các căn cứ để ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC là Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhưng Nghị định này đã hết hiệu lực từ ngày 20/02/2014 và được thay thế bằng Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng hết hiệu lực ”. Từ thời điểm Nghị định số 187/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm lô 41 xe nêu trên làm thủ tục nhập khẩu chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về cửa khẩu nhập khẩu của loại xe nêu trên.

4. Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông & vận tải Cần Thơ và căn cứ số tờ khai hải quan do doanh nghiệp cung cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định cho 41 xe thuộc 02 lô hàng nêu trên vào các ngày 26/12/2017 và 27/12/2017.

Theo nội dung trình bày của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông vận tải Cần Thơ thì doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, có khai báo hải quan, lô xe đã được cơ quan đăng kiểm kiểm tra và đạt yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, do đó Bộ Giao thông vận tải thống nhất với quan điểm của quý Bộ là tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ và đề nghị quý Bộ phối hợp với Bộ Công Thương giải quyết, cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng nói trên theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải kính gửi quý Bộ để tổng hợp, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục ĐKVN;
- Lưu VT, KHCN, Huy.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10953/BGTVT-KHCN năm 2018 về thủ tục nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


577

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251