Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10712/BTC-CST về việc thời điểm tính thuế đối với ô tô chở người nguyên chiếc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10712/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10712/BTC-CST
V/v thời điểm tính thuế đối với ô tô chở người nguyên chiếc  

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/8/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 9533/BTC-CST về việc thời điểm tính thuế hàng hóa nhập khẩu đối với ô tô chở người nguyên chiếc. Tiếp theo công văn số 9533/BTC-CST, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

Đối với các lô hàng ô tô chở người nguyên chiếc có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày áp dụng các Quyết định điều chỉnh về thuế, trong đó tờ khai hải quan phải có đủ các thông tin cơ bản theo quy định về khai hải quan; hàng hóa đã được đưa đến địa điểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải trong thời hạn tờ khai hải quan còn giá trị làm thủ tục hải quan thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại các Quyết định về thuế suất thuế nhập khẩu ô tô chở người nguyên chiếc tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Ngày áp dụng các Quyết định điều chỉnh về thuế được quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC ngày 11/3/2008; Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11/3/2008 và Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để chỉ đạo);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10712/BTC-CST về việc thời điểm tính thuế đối với ô tô chở người nguyên chiếc do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55