Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 955/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung văn bản 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 955/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 955/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi tiết một số nội dung văn bản 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi :

- Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA Việt Nam

 

Trả lời văn bản số 1321/BQLDA-TC ngày 07/5/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố và thư của Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn thêm một số nội dung văn bản số 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với vật tư, thiết bị nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam: Về nguyên tắc khi nhà thầu đã bỏ thầu bằng ngoại tệ nhưng thực tế lại mua ở Việt Nam thì các bên phải thoả thuận lại việc tính toán điều chỉnh giá. Việc điều chỉnh giá thực hiện như quy định của hợp đồng đối với vật tư, thiết bị bỏ thầu bằng đồng Việt Nam sau khi quy đổi tiền ngoại tệ về đồng tiền Việt Nam.

2. Về áp dụng chỉ số giá riêng đối với các sản phẩm bê tông là cấu kiện dạng bán thành phẩm (như ống cống bê tông…) : Việc tính toán điều chỉnh giá có thể bằng cách bóc tách các vật liệu chủ yếu (cát, đá, xi măng, thép) cấu thành cấu kiện bán thành phẩm hoặc coi cấu kiện bê tông như 01 loại vật liệu để tính toán tuỳ theo cách nào phù hợp do các bên thoả thuận. Điều chỉnh giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng có thể thực hiện bằng công thức điều chỉnh.

3. Việc tính trượt giá đối với chi phí quản lý chung và lợi nhuận: Nếu trong hợp đồng quy định các khoản chi phí quản lý chung và lợi nhuận được điều chỉnh thì các bên tiến hành việc điều chỉnh trượt giá cho các khoản mục chi phí này.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 955/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung văn bản 633/BXD-KTXD ngày 16/4/2009 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54