Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9363/BGTVT-CGĐ về việc chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung Hợp đồng thi công rà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9363/BGTVT-CGĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 9363/BGTVT-CGĐ
V/v: Chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung Hợp đồng thi công rà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 1

Căn cứ Quyết định số 3596/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận phương án kỹ thuật và duyệt dự toán rà phá bom mìn, vật nổ để GPMB phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng QL12, đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm), thuộc đoạn tránh ngập khi có thủy điện Sơn La (Tiểu dự án 1);
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn, vật nổ - Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn  Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn la (Tiểu dự án 1);

Sau khi xem xét Văn bản số 2512/PMU1-KH ngày 27/11/2008 của Ban Quản lí dự án 1 về việc xin chấp thuận điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi công rà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng QL12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho phép điều chỉnh, bổ sung công tác Khảo sát lập phương án kỹ thuật và dự toán Rà phá bom mìn vật nổ để GPMB vào Hợp đồng rà phá bom mìn vật nổ đã kí kết theo nội dung Quyết định số 257/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2008 với giá trị theo dự toán được phê duyệt là: 87.977.655 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi bảy ngàn, sáu trăm năm mươi lăm đồng).

2. Ban Quản lý dự án 1 thực hiện việc ký kết phụ lục Bổ sung Hợp đồng và thanh toán kinh phí công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán cho nhà thầu theo qui định.

Căn cứ nội dung trên, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư­ởng (để b/c);
- Kho bạc NN TW và địa phương;
- Lưu: VT, CGĐ (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9363/BGTVT-CGĐ về việc chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung Hợp đồng thi công rà phá bom mìn, vật nổ: Gói thầu số 15 – Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12 đoạn Km66 – Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0