Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9334/BGDĐT-CSVCTBDCTE về việc truyền hình trực tuyến về tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân trái phiếu chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9334/BGDĐT-CSVCTBDCTE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Duy Tạo
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 9334/BGDĐT-CSVCTBĐCTE
V/v: Truyền hình trực tuyến về tiến độ XDCB và giải ngân TPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo
(có danh sách kèm theo)

 

Thực hiện công điện số 6596/CĐ-VPCP ngày 03/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc truyền hình trực tuyến do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì để bàn về tình hình triển khai tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân trái phiếu chính phủ năm 2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo số 458/BC-BGDĐT ngày 06/10/2008 “báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 các đơn vị trực thuộc Bộ” và báo cáo số 461/BC- BGDĐT ngày 06/10/2008 “báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên”.

Do thời gian chuẩn bị quá gấp, đề nghị Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo bộ phân liên quan in và photo hai báo cáo nêu trên (đã chuyển qua website của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gửi cho các đại biểu của các tỉnh họp cùng địa điểm để làm tài liệu nghiên cứu, dự họp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9334/BGDĐT-CSVCTBDCTE về việc truyền hình trực tuyến về tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân trái phiếu chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234