Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 92/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 92/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 92/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao

Trả lời văn bản số 491/BNG-QTTV ngày 20/5/2009 của Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hiện nay cơ quan quản lý nhà nước chỉ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư mà không thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không thực hiện đóng dấu lên các bản vẽ thiết kế cơ sở.

Bộ Xây dựng thông báo để Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ HĐXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 92/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224