Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 916/BXD-PTĐT về việc Dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 916/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 916/BXD-PTĐT
V/v: Dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi : Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2898/VPCP-KTN ngày 07/5/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến trong báo cáo giải trình bổ sung của dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo giải trình, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã khái quát được căn cứ pháp lý, sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và sự cần thiết đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, với diện tích chiếm dụng đất khoảng 870ha, chủ yếu là đất phục vụ sản xuất nông nghiệp như đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản. Do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ thông báo với ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung bản đồ vị trí, phạm vi ranh giới của dự án và có nghiên cứu kỹ lưỡng hiệu quả của dự án, sự tác động của dự án đối với vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường, vấn đề tái định cư, chủ trương về an ninh lương thực của Nhà nước, để dự án triển khai đúng với các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.  

 

 

Nơi nhận :
 - Như trên;
 - UBND tỉnh Đồng Nai;           
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
 - Lưu VP, PTĐT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang


 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 916/BXD-PTĐT về việc Dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.082
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89