Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 862/BXD-KHTC về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân - IDICO do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 862/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 862/BXD-KHTC
V/v: Chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân - IDICO

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 429/TTr-TCT ngày 28/4/2009 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt nam (IDICO) về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân - IDICO tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 1166/BXD-KHTK ngày 01/6/2007 và văn bản số 764/BXD-KHTK ngày 06/5/2009, Bộ Xây dựng đã chấp thuận về nguyên tắc để Tổng công ty Miền Trung nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Sông Gianh, vì vậy, Bộ Xây dựng đồng ý về chủ trương để Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng miền Trung đầu tư Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân - IDICO tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô công suất phù hợp với khả năng tiêu thụ xi măng của thị trường và nguồn cung cấp clanhke từ Dây chuyền II - Nhà máy xi măng Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Trạm nghiền này là một bộ phận của dự án đầu tư Nhà máy xi măng Sông Gianh (giai đoạn 2)

2. Trước khi quyết định đầu tư, cần nghiên cứu kỹ toàn bộ nguồn cung cấp xi măng tại khu vực phía Nam (bao gồm tổng năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng, các trạm nghiền hiện có và dự kiến sẽ huy động đưa vào sản xuất trong những năm tới); về cân đối cung - cầu xi măng theo Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; về khả năng cân đối, huy động nguồn vốn cho dự án để có phương án đầu tư phù hợp với năng lực tài chính hiện có; tính toán hiệu quả kinh tế trên cơ sở nguồn cung cấp clanhke cho Trạm nghiền chủ yếu từ Dây chuyền II - Nhà máy xi măng Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình, bảo đảm dự án có hiệu quả.

3. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng Trạm nghiền, cần lưu ý tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường; về vị trí, quy mô bến bãi nhập, xuất nguyên liệu thành phẩm khi dự kiến đặt Trạm nghiền tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A gắn với Sông Thị Vải.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng miền Trung chịu trách nhiệm liên hệ, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, định kỳ báo cáo kết quả về Bộ ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c)
- TCT MIền Trung
- Vụ VLXD
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 862/BXD-KHTC về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân - IDICO do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180