Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 834/BXD-KHTC về việc khởi công dự án Thuỷ điện Đắk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 834/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 834/BXD-KHTC
V/v: Khởi công dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 417/TTr-TCT ngày 27/4/2009 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc xin khởi công dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-TCT ngày 30/3/2009. Về nguyên tắc, Bộ Xây dựng chấp thuận việc sớm triển khai thực hiện dự án này để góp phần kích cầu đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo phân cấp về quản lý đầu tư xây dựng công trình hiện hành, thời điểm khởi công dự án do người quyết định đầu tư (Hội đồng quản trị Tổng công ty) xem xét, tự quyết định sau khi các thủ tục pháp lý trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đã được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định, nguồn vốn huy động thực hiện dự án đã được bảo đảm, phù hợp với tiến độ được phê duyệt.

Bộ Xây dựng thông báo để Tổng công ty biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 834/BXD-KHTC về việc khởi công dự án Thuỷ điện Đắk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127