Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 833/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 833/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của thành phố Hải Phòng  

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại các văn bản số 2111/UBND-XD ngày 29 tháng 4 năm 2009 và số 2686/UBND-XD ngày 27 tháng 5 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3459/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 5 năm 2009 về danh mục công trình, dự án cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu của thành phố Hải Phòng; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc 5 Dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp Cung văn hóa thể thao thanh niên; Dự án xây dựng công trình phỏng dựng, tôn tạo Tháp Tường Long – Chùa Tháp; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2; Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông Hải An giai đoạn I và Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Lai Sàng Họng thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lưu ý ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ của các Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 833/TTg-KTN ngày 29/05/2009 về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43