Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 833/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 833/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 833/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1208/BNV-KHTC ngày 28/4/2009 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Những công việc nêu trong công văn số 1208/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ không thuộc nội dung hướng dẫn tại các Thông tư và văn bản có liên quan của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan căn cứ chế độ chính sách về tiền lương và yêu cầu cụ thể cần thực hiện để lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 833/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí chuyển tài liệu và trang thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127