Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 83/BXD-HĐXD về việc trả lời Ban Quản lý Dự án Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 83/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Ban Quản lý Dự án Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án - Bộ Ngoại giao.

Ban Quản lý Dự án - Bộ Ngoại giao có văn bản số 52/BQL- KHTH ngày 21/4/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ tư vấn của Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo văn bản số 526/TTg-KTN ngày 08/4/2009, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ V (thàng 5 năm 2009) việc tạm hoãn thực hiện quy định tại điểm a và điểm d, Điều 11 của Luật Đấu thầu cho đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành. Trong khi chưa có hướng dẫn mới, quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng vẫn còn hiệu lực thi hành thì đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình có thể tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án.

2. Tại Khoản 7, Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: "Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi cồng thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế..., trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép."

Như vậy, trường hợp xét thấy cần thiết người quyết định đầu tư có thể cho phép nhà thầu lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Nhà thầu tư vấn quản lý dự án và nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 44 và Điều 51 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Ban Quản lý Dự án - Bộ Ngoại giao căn cứ ý kiến trên báo cáo Bộ Ngoại giao để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Bộ Ngoại giao phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c)
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 83/BXD-HĐXD về việc trả lời Ban Quản lý Dự án Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.676
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104