Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 798/BXD-GD về việc giải quyết vướng mắc trong khi triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) công trình cầu Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 798/BXD-GD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 798/BXD-GĐ
V/v : Giải quyết vướng mắc trong khi triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) công trình cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi : Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 2538/VPCP-KTN ngày 20/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị cho ý kiến giải quyết vướng mắc để triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ theo kiến nghị nêu tại công văn số 2269/BGTVT-QLXD ngày 11/4/2009 của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với đề xuất về việc coi các khối lượng hạng mục nút giao IC3 đã điều chỉnh là hạng mục bổ sung vào gói thầu số 3 của dự án:

Việc điều chỉnh đối với nút giao IC3 chỉ là điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, không phải là việc bổ sung hạng mục mới của gói thầu số 3. Việc ràng buộc yêu cầu Nhà thầu thi công của gói thầu số 3 (CSCEC) lựa chọn thầu phụ đủ năng lực, kinh nghiệm là không cần thiết vì điều này là trách nhiệm kiểm tra của chủ đầu tư khi chấp thuận nhà thầu phụ theo quy định tại khoản 3 điều 95 Luật Xây dựng.

2. Về việc lập lại đơn giá đối với khối lượng chưa thi công của nút giao IC3 (giai đoạn 1):

Sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh thiết kế nút giao IC3, nhà thầu CSCEC đã lập thiết kế bản vẽ thi công và thi công nút giao này (giai đoạn 1) từ tháng 10/2008. Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư không lập đơn giá mới đối với hạng mục nút giao IC3 (giai đoạn 1) và chỉ được phép điều chỉnh đơn giá theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư cần nghiêm khắc yêu cầu Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công CSCEC kiểm điểm nguyên nhân, trách nhiệm về việc để chậm tiến độ thi công để có biện pháp thực hiện đúng tiến độ các hạng mục công việc theo quy định. Trường hợp nhà thầu thi công CSCEC không thực hiện các hạng mục công việc theo đúng tiến độ thì chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng và các quy định của pháp luật hiện hành để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Lưu VP, GĐ, KTXD, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 798/BXD-GD về việc giải quyết vướng mắc trong khi triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) công trình cầu Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251