Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 771/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 771/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 771/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ XD

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA

Trả lời Văn bản số 72/2009/CV-PCA ngày 13/4/2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA đề nghị hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu của chủ đầu tư; Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất của nhà thầu được lựa chọn và các tài liệu khác có liên quan (trong đó có các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng theo thời điểm có hiệu lực) để các bên đàm phán, ký kết hợp đồng theo quy định;

2. Trường hợp trong nội dung hợp đồng đã được các bên ký kết theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá và được điều chỉnh khi nhà nước thay đổi chế độ tiền lương, giá vật liệu do nhà nước quản lý thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình được áp dụng cho các khối lượng thi công xây dựng thực hiện theo thời điểm có hiệu lực của Thông tư;

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết (không phụ thuộc vào phương pháp lập và quản lý chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hay Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng).

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Phương Đông ICA tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 771/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.029
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162