Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7352/VPCP-KTTH về việc thực hiện Dự án xây dựng cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7352/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 20/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7352/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Dự án xây dựng cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8172/BKH-KTĐP&LT ngày 6 tháng 11 năm 2007 về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cầu Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trong tháng 12 năm 2007, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung sau: việc thiết kế, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, quản lý và sử dụng cầu Thuận Phước; trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc này.

2. Việc điều chỉnh Dự án phải được thẩm định và phê duyệt chặt chẽ theo đúng quy định; trên cơ sở đó, thực hiện việc bố trí vốn cho Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 150/TB-VPCP ngày 5 tháng 9 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7352/VPCP-KTTH về việc thực hiện Dự án xây dựng cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122