Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 73/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 73/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 73/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty xây dựng Nhân Tân

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 08/CV-CTY ngày 16/4/2008 của Công ty xây dựng Nhân Tân đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung do điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng được lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung này và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong quyết định phê duyệt của mình. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán giữa Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ theo nội dung hợp đồng ký kết và hướng dẫn tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007, Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 và văn bản số 1223/BTC-ĐT ngày 28/1/2008 của Bộ Tài chính.

Công ty xây dựng Nhân Tân căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 73/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234