Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7061/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo lương tối thiểu mới do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7061/BCT-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 02/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7061/BCT-NL
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo Ltt mới

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Các Sở Công Thương.

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2009, Bộ Công Thương đã công bố kèm theo văn bản số 7606/BCT-NL các tập đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp. Việc điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành đường dây và trạm biến áp được lập theo các tập đơn giá chuyên ngành trên theo các mức lương tối thiểu mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành được thực hiện như sau:

I. Điều chỉnh dự toán xây lắp theo mức lương tối thiểu vùng:

Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp khi áp dụng các tập đơn giá xây lắp công trình đường dây tải điện và lắp đặt công trình trạm biến áp được công bố tại văn bản số 7606/BCT-NL được tính với mức lương tối thiểu 650000 đồng/tháng, thực hiện tại vùng 4 theo quy định tại Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ. Khi công tác xây lắp thực hiện ở các vùng khác (vùng 1, 2, 3) và mức lương tối thiểu thay đổi, việc điều chỉnh dự toán xây lắp do chi phí nhân công tính theo các mức lương tối thiểu vùng được thực hiện như sau:

1. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán công trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNC­) như bảng sau:

Mức LTT (đồng/tháng)

Vùng 1 1.350.000

Vùng 2 1.200.000

Vùng 3 1.050.000

Vùng 4
830.000

Hệ số điều chỉnh (KNC)

2,077

1,846

1,615

1,277

2. Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (kMĐDK­, kMTBA) như bảng sau:

Mức LTT (đồng/tháng)

Vùng 1 1.350.000

Vùng 2 1.200.000

Vùng 3 1.050.000

Vùng 4
830.000

Hệ số điều chỉnh đối với công trình ĐDK (kMĐDK)

1,300

1,236

1,171

1,077

Hệ số điều chỉnh đối với công trình TBA(kMTBA)

1,233

1,183

1,133

1,060

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): được tính theo quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng thực hiện theo các quy định hiện hành.

II. Tổ chức thực hiện:

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Vụ Năng lượng - Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7061/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo lương tối thiểu mới do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89