Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 705/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 705/TTg-KTTH
V/v đầu tư XD Khu hành chính tập trung, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 1285/UBND-ĐTQH ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc phương thức đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung của Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương tỉnh Bình Thuận được thực hiện Dự án xây dựng Khu hành chính tập trung của Tỉnh. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án theo quy định; chưa khởi công xây dựng công trình trong năm 2008.

2. Cho phép sử dụng nguồn kinh phí thu được từ việc bán đấu giá trụ sở cũ gồm quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của các cơ quan, đơn vị được di dời đến Khu hành chính tập trung của Tỉnh để thực hiện Dự án.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quản lý và sử dụng nguồn kinh phí nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 705/TTg-KTTH ngày 13/05/2008 về việc đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211