Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 702/BXD-HĐXD về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 702/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 702/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1730/SKHĐT-ĐT ngày 07/4/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập ngày 27/6/2008 theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000656 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp, để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình. Đến nay, doanh nghiệp này đăng ký bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án xây dựng; thiết kế kết cấu, hạ tầng kỹ thuật công trình dân dụng, công nghiệp, cơ điện; tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ cho thấy kể từ khi được thành lập đến nay doanh nghiệp chưa triển khai hoạt động kinh doanh, chưa thực hiện theo các điều khoản quy định tại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Đồng thời, theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000656 ngày 27/6/2008 thì nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự là một cá nhân quốc tịch Đài Loan; vốn đăng ký chỉ có 15.000USD là quá thấp để có thể mở rộng loại hình hoạt động kinh doanh. Do vậy, theo Bộ Xây dựng chưa nên xem xét bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 702/BXD-HĐXD về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


929
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233