Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 70/BXD-KHCN về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 70/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 18/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 70/BXD-KHCN
V/v: áp dụng Quy chuẩn QHXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hưu hạn khu công nghiệp Thăng long

Theo công văn số 16-09/TLIP ngày 02 tháng 2 năm 2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng long về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCXDVN số 01: 2008 về quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tại điều 2.7.3 có quy định về sử dụng đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng. Trong quy chuẩn có quy định về chỉ tiêu đất cho nhà xưởng kho tàng≥55% và có thể hiểu tối đa lên đến 80% khi các chỉ tiêu đất khác đảm bảo đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Việc giao đất khu công nghiệp phải căn cứ vào quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quy chuẩn quy hoạch là căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng, không thể căn cứ vào quy chuẩn quy hoạch để giao đất xây dựng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị công ty Trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng long nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- KTQH
- Lưu VP, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 70/BXD-KHCN về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113