Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6757/UBND-ĐTMT áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6757/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 17/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6757/UBND-ĐTMT
Về áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

 

Tiếp nhận Công văn số 9379/BKH-QLĐT , ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu (văn bản đính kèm); Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục sử dụng các mẫu tài liệu về đấu thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP , ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ, trừ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP , ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Trường hợp mẫu tài liệu đấu thầu đã ban hành trước đây có những nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành, các sở - ngành, quận - huyện cần căn cứ các quy định tại Luật sửa đổi và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP để áp dụng cho phù hợp, theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn các sở - ngành, quận - huyện áp dụng phù hợp và theo dõi, tổng hợp đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết các vướng mắc, nếu có ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6757/UBND-ĐTMT áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152