Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 671/KL-KHTC&XDLL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 671/KL-KHTC&XDLL
V/v xây dựng kế hoạch năm 2009.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các phòng, Văn phòng, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm
- Cơ quan Kiểm lâm vùng I, vùng II, vùng III
- Vườn Quốc gia trực thuộc Cục Kiểm lâm

 

Thực hiện văn bản số 1735/BNN-KH ngày 19/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2009, Cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch năm 2009 với những nội dung chính như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao như kết quả giao đất, khoán rừng, tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học...

2. Xây dựng kế hoạch năm 2009

- Mục tiêu kế hoạch năm

- Kế hoạch thực hiện chương trình nhiệm vụ trọng tâm được giao

- Kế hoạch thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Báo cáo kế hoạch theo hệ thống mẫu biểu lấy tại Website: http://www.kiemlam.org.vn

Báo cáo kế hoạch năm 2009 gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 10/7/2008 và gửi thêm báo cáo theo địa chỉ Email: vongnd.kl@mard.gov.vn) để Cục Kiêmr lâm tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 671/KL-KHTC&XDLL về việc xây dựng kế hoạch năm 2009 do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.166

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56