Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 66/BXD-KTXD về việc một số chi phí đối với hợp đồng chìa khoá trao tay trong hoạt động xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 66/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 66/BXD-KTXD
V/v: Một số chi phí đối với hợp đồng chìa khoá trao tay XD công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Glowtec Environmental (Việt Nam)

Trả lời Văn bản số GEV 16-08/T&C ngày 29/4/2008 của Công ty TNHH Glowtec Environmental (Việt Nam) về áp dụng một số chi phí đối với hợp đồng chìa khoá trao tay trong hoạt động xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì: Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư; Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (chìa khoá trao tay); Chi phí tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình; Chi phí tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chi phí tổ chức khánh thành công trình; Chi phí mua bảo hiểm công trình của chủ đầu tư; Chi phí thuê giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt công trình thay chủ đầu tư là các chi phí được tính trong tổng mức đầu tư của dự án;

Đối với gói thầu“ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp” thực hiện theo hợp đồng chìa khoá trao tay thì các công việc: tổ chức thẩm định dự án đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (chìa khoá trao tay); tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật; tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; thuê giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt công trình thay chủ đầu tư là các công việc (bắt buộc) thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và chi phí để thực hiện các công việc này là của chủ đầu tư; Các chi phí để thực hiện các công việc còn lại nêu trên do Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất và quy định trong hợp đồng để thực hiện, theo nguyên tắc bên nào thực hiện công việc nêu trên thì chi phí thuộc về bên đó.

Căn cứ ý kiến nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công ty TNHH Glowtec Environmental (Việt Nam) báo cáo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 66/BXD-KTXD về việc một số chi phí đối với hợp đồng chìa khoá trao tay trong hoạt động xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235