Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 64/BXD-QLN trả lời công văn 6388/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 64/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Khởi
Ngày ban hành: 19/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 6388/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6388/SXD-QLN&CS ngày 22/8/2012 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của phần siêu thị, văn phòng, dịch vụ thương mại trong dự án có mục đích sử dụng hỗn hợp (chung cư, siêu thị, văn phòng). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và quy định tại Điều 1 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 thì phần diện tích văn phòng, siêu thị, dịch vụ thương mại trong tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp cũng được coi là phần diện tích nhà và nếu chủ đầu tư giữ lại không bán phần diện tích này (không tính phần diện tích thuộc sử dụng chung) thì phải nộp phí bảo trì bằng 2%. Mức kinh phí bảo trì 2% phải nộp được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của tòa nhà chung cư đó.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn 6388/SXD-QLN&CS ngày 22/8/2012, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Cổ phần kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/BXD-QLN trả lời công văn 6388/SXD-QLN&CS của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177