Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/BXD-KHCN
V/v: cấp mã số phòng thí nghiệm LAS-XD.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi : Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng đã nhận được hồ sơ: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - công trình của Trung tâm thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình thuộc Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124, cùng công văn số 856/ BGTVT-KHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị cấp mã số phòng thí nghiệm trên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - công trình của Trung tâm thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình thuộc Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 đã đáp ứng các yêu cầu của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

2. Phòng thí nghiệm trên có khả năng thực hiện được các phép thử như hồ sơ đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải.

Như vậy, phòng thí nghiệm này đã hội tụ đủ các tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Đề nghị quý Bộ ra Quyết định công nhận khả năng hoạt động cho Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - công trình thuộc Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124, mang mã số LAS-XD 1067.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
TS. Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/BXD-KHCN ngày 23/02/2011 về cấp mã số phòng thí nghiệm LAS-XD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.906

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!