Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 637/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sở Chỉ huy- Cơ quan Bộ Quốc phòng (DA 678)

Hà Nội, ngày 16 tháng  4  năm 2009.

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1453/BQP-KHĐT ngày 31/3/2009 của Quý Bộ về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng (dự án 678). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

Về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư:

Theo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của Ban quản lý dự án 678, dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng  bao gồm 11 dự án thành phần; đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 05 dự án (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 dự án số 2, 3/678; Bộ Quốc phòng phê duyệt 03 dự án số 1,5,8/678); hiện nay đang trình thẩm định phê duyệt các dự án 6,7 và tiếp tục trình các dự án 4,11. Một số dự án thành phần đã triển khai thực hiện, có dự án đã cơ bản hoàn thành. Thời gian thực hiện dự án năm 1999-2008.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 21/3/2005 về việc thu hồi khu đất phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, trong đó có Nhà khách 51B Phan Đình Phùng (DA 06/678), khu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (DA 10) đã làm thay đổi quy hoạch xây dựng của dự án; đồng thời do thời gian thực hiện dự án kéo dài nhiều năm, cơ chế, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi, giá cả vật tư, vật liệu có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của dự án; do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc xin điều chỉnh dự án trên.

2. Căn cứ các quy định theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu sử dụng công trình và các điều kiện cần thiết khác, đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu lập điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với từng dự án thành phần; tổng mức đầu tư xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ và phù hợp với độ dài thời gian xây dựng công trình; tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp và đảm bảo hiệu quả dự án.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 637/BXD-HĐXD ngày 16/04/2009 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sở Chỉ huy- Cơ quan Bộ Quốc phòng (DA 678) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!