Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6313/VPCP-KTN về việc tình hình chất lượng các công trình xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6313/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6313/VPCP-KTN
V/v tình hình chất lượng các công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: - Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 60/BC-HĐNTNN ngày 03 tháng 9 năm 2008 báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu trong 7 tháng đầu năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu trong năm 2008; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các sự cố nghiêm trọng ở các công trình trọng điểm, đặc biệt là sự cố ở một số công trình được dư luận quan tâm, như hồ chứa nước Cửa Đạt, hầm dìm Thủ Thiêm... và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, GTVT, NN&PTNT, QP, CT;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND Thành phố HCM;
- Các Tập đoàn kinh tế, các TCT 90,91;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6313/VPCP-KTN về việc tình hình chất lượng các công trình xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202