Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 603/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 603/BXD-XL
V/v: Thực hiện việc chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1978/UB-ĐT ngày 05/4/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về quy trình, thủ tục đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính dự án khu tái định cư Nam Rạch Chiếc, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Xây dựngkhoản 4 Điều 11 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án. Như vậy trước khi phê duyệt dự án là đã có thiết kế cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng theo quy định thẩm định. Do vậy việc đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án xong mới trình thẩm định thiết kế cơ sở là không đúng theo quy định.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính dự án khu tái định cư Nam Rạch Chiếc đã cơ bản hoàn chỉnh nhưng chưa được phê duyệt, do vậy Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với nội dung của dự án quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 16/CP để trình duyệt, riêng thiết kế cơ sở nếu là dự án nhóm A trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Cơ quan được Uỷ ban nhân dân Thành phố giao làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ Xây dựng thực hiện, đánh giá đề xuất ý kiến để Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt dự án theo thẩm quyền.

2. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Nghị định số 16/CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 603/BXD-XL ngày 21/04/2005 thực hiện việc chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.267

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!